Βρίσκομαι: ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
  
Ελαχιστοποίηση


1) Παπαναστασίου 150 (Κεντρικό), 54249 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 328797 –
Fax 2310 328898
2) Παπαναστασίου 150 & Πλαταιών 37 Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Χαριλάου 54249 Τηλ. 2310 328797
3) Γλήνου 22 & Τζαβέλλα, Χαριλάου, 54249, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 328648 

 

Είσοδος         Designed By Vertitech